Uudised      Vastuvõtt      Kontakt      
Kooli missioon ja visioon 4) Tervis – kanname hoolt oma vaimse ja füüsilise tervise eest, toimime nii, et ei kahjustaks teiste ega enese tervist Kooli missioon ja visioon

Kooli missioon ja visioon

Missioon

Lähte Ühisgümnaasiumi missioon on luua õppekeskkond, mis võimaldab kvaliteetset, võimete- ja huvidekohast haridust ning toetab harmoonilise isiksuse arengut.

 

Visioon

Aastal 2020 on Lähte Ühisgümnaasium suurepärase keskkonnaga kool. Koos Tartu Valla Spordikooli ja spordirajatistega, Tartu Valla Muusikakooli, Lähte Raamatukogu ning õpilaskoduga moodustab Lähte Ühisgümnaasium tervikliku arengukeskuse.

 

Lähte Ühisgümnaasiumi põhiväärtusteks on:

 

1) Vaimsus – oleme avatud, loovad ja konstruktiivsed, lähtume vaimsetest printsiipidest ning kaugematest eesmärkidest.

 

2) Vastutus – suhtume vastutustundlikult ümbritsevatesse inimestesse ja keskkonda, peame kinni sõlmitud kokkulepetest ja võetud kohustustest.

 

3) Koostöö – kokkulepitud eesmärkide ja põhimõtete elluviimisel teeme koostööd õpilaste, vanemate, kolleegide ja teiste huvigruppidega.

 

4) Tervis – kanname hoolt oma vaimse ja füüsilise tervise eest, toimime nii, et ei kahjustaks teiste ega enese tervist.

https://ae.aara.ee/lahte2/s2/700_97_1_jaluselogo.png

Lähte Ühisgümnaasium
Õpetaja 8, Lähte alevik, Tartumaa 60502
Kantselei telefon 7 334 180
Kooli e-post:

     

Lähte kooli lugu
Vooremaa südames asuva Lähte kooli missiooniks on luua õppekeskkond, mis võimaldab kvaliteetset haridust ning toetab laste isiksuse harmoonilist arengut.

Õppetöö ja koolielu
Koos Tartu Valla spordirajatistega, muusikakooliga, raamatukogu ja õpilaskoduga moodustab Lähte kool tervikliku arengukeskuse.

Vastuvõtt Lähte kooli
Koolis saab õppida tehnoloogia, looduse, spordi ja meedia õppesuundades. Detailsemate kirjelduste ja vastuvõtuinfo lugemiseks klõpsa lehele Vastuvõtt Lähte kooli.

Veebilehe disain ja CMS

Kooli missioon ja visioon

Missioon Lähte Ühisgümnaasiumi missioon on luua õppekeskkond, mis võimaldab kvaliteetset, võimete- ja huvidekohast haridust ning toetab harmoonilise isiksuse arengut Visioon Aastal 2020 on Lähte Ühisgümnaasium suurepärase keskkonnaga kool

Kooli missioon ja visioon

www.lahteyg.ee © 2024 Lähte Ühisgümnaasium » Õpetaja t. 8, Lähte alevik, Tartumaa, 60502