Uudised      Vastuvõtt      Kontakt      
Lähte kooli sümboolika Maskott kooliolümpiamängudel sõpraderingis Reporter Karu kaamera ja mikrofoniga Intellektika infomessil 2016 Lähte kooli sümboolika

Lähte kooli sümboolika

Lähte kooli sümboolika

Lähte kooli logo

Lähte Ühisgümnaasiumi logo telliti endise direktori, Toomas Kingu eestvõtmisel ning on kujundatud kolmevärvilisena - valgel põhjal sinise ja mustaga kooli nimetus ja ristkülik, milles on kujutatud voorte vahel looklevat teed või jõge kulgemas kaugusesse.

 

Kuna vanal logol oli kasutatud pooltoone ning teksti varjutamist, mis tekitas probleeme reklaamtrükiste ja -meenete tellimisel, kujundas kooli infojuht Tiit Helm nimetatud logost lihtsustatud värvilahendusega, lookleva teega logo. Logo üldine kontseptsioon jäi samaks.

 

Lähte kooli sümboolika
1983.aastal lõpetanud 21. lend. Taustal on Lähte Keskkooli lipp.

Lähte kooli lipp

 

Lähtuvalt kooli staatuse muutusest ning sellega kaasnenud logo muutumisest on Lähte kooli lipp ajas muutunud ühe korra. Esimene oli Lähte Keskkooli lipp vana sümboolikaga.

 

Kooli praegu kasutusel olev lipp valmis 2004. aastal. Raha selle jaoks koguti vilistlaste annetustest ning puuduolev osa lisati kooli eelarvest. Uus lipp õnnistati Äksi kirikus ning toodi esimest korda rahva ette kooli neljakümne viienda aastapäeva pidustustel.
Lipul ühel poolel on kujutatud suurelt kooli logo ja kooli nimetus, teisel poolel on kooli slogan.

Kooli lipp on põhiosas valge, mis sümboliseerib puhtust ning avatud võimalusi hariduse abil jõuda elus sinna, kuhu keegi oma eesmärgid on seadnud. Lipul on sinise ja mustaga logo, millel kujutatut võib käsitleda ühtpidi voorte vahel lookleva teena, mis on mõistetav kui minekut helgesse tulevikku, kus aga iga lõpetaja teed lähevad lahku. Osad ühele poole, teised teisele poole. Võimalused on avarad. Teisalt võib logolt leida voolava jõe, mis sümboliseerib teadmiste jõge. See jõgi tähendab seda, et elult ja ka koolist võetakse vastu erinevaid asju ning see mida koolis omandatakse vormib igaühe jaoks täiesti ainulaadse elukäigu. Koos motoga võibki seda logo mõista nii, et see mida keegi oma elu jooksul teeb, sõltub väga oluliselt sellest, kuidas tal elu algus ehk siis kooliaastad läinud on.

Lähte kooli sümboolika
Lähte Ühisgümnaasiumi lipp

Uus lipp õnnistati Äksi kirikus ning toodi esimest korda rahva ette kooli neljakümne viienda aastapäeva pidustustel.
Lipul ühel poolel on kujutatud suurelt kooli logo ja kooli nimetus, teisel poolel on kooli slogan.

Kooli lipp on põhiosas valge, mis sümboliseerib puhtust ning avatud võimalusi hariduse abil jõuda elus sinna, kuhu keegi oma eesmärgid on seadnud. Lipul on sinise ja mustaga logo, millel kujutatut võib käsitleda ühtpidi voorte vahel lookleva teena, mis on mõistetav kui minekut helgesse tulevikku, kus aga iga lõpetaja teed lähevad lahku. Osad ühele poole, teised teisele poole. Võimalused on avarad. Teisalt võib logolt leida voolava jõe, mis sümboliseerib teadmiste jõge. See jõgi tähendab seda, et elult ja ka koolist võetakse vastu erinevaid asju ning see mida koolis omandatakse vormib igaühe jaoks täiesti ainulaadse elukäigu. Koos motoga võibki seda logo mõista nii, et see mida keegi oma elu jooksul teeb, sõltub väga oluliselt sellest, kuidas tal elu algus ehk siis kooliaastad läinud on.

Lähte kooli sümboolika
Kooli lipp motoga
Lähte kooli sümboolika

Lähte kooli moto

Tegemist on Oskar Lutsu tsitaadiga “Kõik väärt unistused saavad alguse lapsepõlvest ja koolist.”, mille kasutamiseks kooli motona tegi ettepaneku kooli direktor Üllar Loks.

Moto leidmine tuli läbi kirjanduse, meenutab Üllar Loks. Kooli juhtmõtte leidmine on päris keeruline, sest moto peab olema ühelt poolt hästi üldine ja teiselt poolt hea ning tabav ütlus. Lähte Ühisgümnaasium kaalus nii A.H.Tammsaare kui Oskar Lutsu tsitaate. Oskar Lutsu tsitaat sai valituks kuna tema tekstidest nopitud mõttekillud olid paraja pikkusega ning tabavad.

Lähte kooli jaoks välja valitud moto on pärit Oskar Lutsu  teosest “Mälestused III”, kus ta vaatab tagasi oma koolipõlvele.

Lähte kooli sümboolika
Maskott koos 53.lennu abiturientide Marge ja Eglega Valga infomessil.

Lähte kooli maskott

Kooli maskoti idee pärineb kooli viiekümnendast aastapäevast, kui koolis korraldati maskoti ideekonkurss. Nimelt viidi läbi ülekooliline klassidevaheline koolimäng, kus muude konkursside kõrval esitas iga klass ühe maskoti ideekavandi ning nende seast valiti välja just praeguse maskoti prototüüp - reporter Karu, kes sümboliseerib meedia õppesuunda koolis.

Läks veel aastaid enne, kui 2015. aastal valmis maskott täielikult. Kuna konkurile esitatud ideekavand oli üles ehitatatud Winnie Pooh’i tegelaskujule, mida autorikaitse objektina ei saanud kasutada, siis muudeti töö käigus karu väljanägemist ja olemust täielikult.

Maskotti kasutatakse kooli suurematel üritustel, nagu kooliolümpiamängud, aktused vms ning publiku tähelepanu tõmbamiseks infomessidel jt avalikel üritustel.

Lähte kooli sümboolika
Maskott kooliolümpiamängudel sõpraderingis
Lähte kooli sümboolika
Reporter Karu kaamera ja mikrofoniga Intellektika infomessil 2016.

https://ae.aara.ee/lahte2/s2/700_97_1_jaluselogo.png

Lähte Ühisgümnaasium
Õpetaja 8, Lähte alevik, Tartumaa 60502
Kantselei telefon 7 334 180
Kooli e-post:

     

Lähte kooli lugu
Vooremaa südames asuva Lähte kooli missiooniks on luua õppekeskkond, mis võimaldab kvaliteetset haridust ning toetab laste isiksuse harmoonilist arengut.

Õppetöö ja koolielu
Koos Tartu Valla spordirajatistega, muusikakooliga, raamatukogu ja õpilaskoduga moodustab Lähte kool tervikliku arengukeskuse.

Vastuvõtt Lähte kooli
Koolis saab õppida tehnoloogia, looduse, spordi ja meedia õppesuundades. Detailsemate kirjelduste ja vastuvõtuinfo lugemiseks klõpsa lehele Vastuvõtt Lähte kooli.

Veebilehe disain ja CMS

Lähte kooli sümboolika

Lähte kooli logo Lähte Ühisgümnaasiumi logo telliti endise direktori, Toomas Kingu eestvõtmisel ning on kujundatud kolmevärvilisena - valgel põhjal sinise ja mustaga kooli nimetus ja ristkülik, milles on kujutatud voorte vahel looklevat teed või jõge kulgemas kaugusesse Kuna vanal logol oli kasutatud pooltoone ning teksti varjutamist, mis tekitas probleeme reklaamtrükiste ja -meenete tellimisel, kujundas kooli infojuht Tiit Helm nimetatud logost lihtsustatud värvilahendusega, lookleva teega logo

Lähte kooli sümboolika

www.lahteyg.ee © 2024 Lähte Ühisgümnaasium » Õpetaja t. 8, Lähte alevik, Tartumaa, 60502