Uudised      Vastuvõtt      Kontakt      
Lähte kooli ajalugu aastastLähte Ühisraamatukogu, mis teenindab ka kooli Lähte kooli ajalugu

Lähte kooli ajalugu

Lähte kooli ajalugu
Orge kool

Esimesed koolid piirkonnas tekkisid rootsi ajal 17. sajandi lõpus. Peale II maailmasõda oli piirkonnas mitu väikest kooli nagu Orge, Lellatse, Maramaa, Vedu ja Kukulinna.

Lähte kooli ajalugu
Lellatse kool
Lähte kooli ajalugu

1958.a aastal valmis täiesti uuele kohale koolimaja, kus 1959.a. 1. septembril alustas tööd põhikool. Aasta hiljem muudeti kool keskkooliks, mille esimene lend lõpetas 1963. aastal. Esimese lennu lõpetajaid oli 9. 

Lähte kooli ajalugu
1.lend 1963

1964. a käivitati koolis üleminek ainekabinettide süsteemile, mis oli tol ajal suur uuendus. Lõplikult valmisid ainekabinetid 1974. aastaks. 

 

Pikki aastaid töötas kool suures ruumikitsikuses sest polnud spordisaali ja poiste tööõpetuse ruume. Samuti tuli koolis õpetada 6 aastaseid koolieelikuid. Tasapisi saadi kool suuremaks: 1975 valmis juurdeehitus, kuhu kolisid kõige nooremad õpilased. 1985 sai valmis kaarhall, mida kasutati spordisaalina. 1992 sai valmis polütehnilise õppe maja koos garaa¾i , ladude ja lasketiiruga keldrikorrusel. Nõukogude perioodi lõpuks oli kool oma aja kohta hästi sisustatud maakeskkool, mille lõpetajad said edukalt oma haridusteed jätkata erinevates kõrgkoolides. 

 

Peale taasiseseisvumist ühines kool 1993. aastal liikumisega Omanäoline Kool. Selle tulemusel muudeti oluliselt koolikorraldust. 1994. aastal sai kooli nimeks Lähte Ühisgümnaasium. Aasta hiljem jõuti gümnaasiumi osas tsükliõppe käivitamise ideeni. Reaalselt hakkas tsükliõpe tööle 1996. aastal. Gümnaasiumis oli 5 õppeperioodi ja korraga õpiti 6 õppeainet, millele lisaks toimusid pidevalt muusika, kunsti ja kehalise kasvatuse tunnid.  1998. aastal avati  gümnaasiumi  osas kaks õppesuunda: meedia  ja reaal-majandussuund. Samast ajast alustas ilmumist koolileht SapientiSat, mis hiljem muudeti Lügemikuks.  Alguse sai õpilasvahetus Saksamaa Geltingi piirkonnaga.  

2001 sai kool ja Lähte piirkond endale kaasaegse spordihalli, mille projekteerimisel kasutati Geltingis asuva Birkhalle projekti ja kogemusi. 

 

2004 läbisid kõik kooli õppekorpused kaasaegse uuendusremondi. Ruumid sisustati kaasaegse esitlustehnika ja uue koolimööbliga. Rahastus tuli21. sajandi kooli projektist. 2008. aastal muudeti reaal-majandussuund tehnoloogiasuunaks. Õppesuuna tunnusena jätkus reaalainete põhjalikum õppimine ja autoõpetus. Uuena lisandusid tehnikaajalugu, tehnoloogia, programmeerimine ning hiljem ka 3D tehnoloogia, inseneeria ja sepatöö. 

 

2008 käivitati koolis õpiabisüsteem, mis võimaldas kahe õpetaja kasutamist 1.-3. klassi tundides ning hiljem ka väikerühmi samas kooliastmes. 2009 a. hakati I kooliastmes kasutama kujundavat hindamist. Õpilaste edasijõudmist kirjeldati sõnaliste hinnangutega, millele vajadusel lisati tööde sooritusprotsendid. 2014 jõuti selle hindamisviisi rakendamisega II kooli astme lõpuni.  2009. aastal kaotati gümnaasiumis tsükliõpe, sest selline õppeviis pingestas põhikooli tööd viis korda aastas toimuvate tunniplaani muutustega.

 

2014. aastal sai lõplikult valmis uus C- korpus, kus  õpivad I kooliastme õpilased. Majas on ka käsitööklass ning õppeköök. Maja alumisel korrusel on polütehnilise õppe ruumid koos sepikoja ja garaa¾iga. Samas majas töötab 2012. aastastLähte Ühisraamatukogu, mis teenindab ka kooli. 

https://ae.aara.ee/lahte2/s2/700_97_1_jaluselogo.png

Lähte Ühisgümnaasium
Õpetaja 8, Lähte alevik, Tartumaa 60502
Kantselei telefon 7 334 180
Kooli e-post:

     

Lähte kooli lugu
Vooremaa südames asuva Lähte kooli missiooniks on luua õppekeskkond, mis võimaldab kvaliteetset haridust ning toetab laste isiksuse harmoonilist arengut.

Õppetöö ja koolielu
Koos Tartu Valla spordirajatistega, muusikakooliga, raamatukogu ja õpilaskoduga moodustab Lähte kool tervikliku arengukeskuse.

Vastuvõtt Lähte kooli
Koolis saab õppida tehnoloogia, looduse, spordi ja meedia õppesuundades. Detailsemate kirjelduste ja vastuvõtuinfo lugemiseks klõpsa lehele Vastuvõtt Lähte kooli.

Veebilehe disain ja CMS

Lähte kooli ajalugu

Orge kool Esimesed koolid piirkonnas tekkisid rootsi ajal 17 sajandi lõpus

Lähte kooli ajalugu

www.lahteyg.ee © 2024 Lähte Ühisgümnaasium » Õpetaja t. 8, Lähte alevik, Tartumaa, 60502