Uudised      Vastuvõtt      Kontakt      
Lähte koolipere kontaktid laane@lahteyg.ee Kaie Lehtsalu koristaja Aili Lille koristaja Merike Jaaska koristaja Ülle Juur koristaja Raili Pallo koristaja Ene Remmelg koristaja Tiina Kesa riidehoidja Annes Pärs majahoidja Toomas Talts remondimees Õpilaskodu tel 733 4182 Ene Kuul kasvataja Urve Sakarias kasvataja Tiiu Tuubel kasvataja Raili Ratasepp kasvataja Urve Rembel õpilaskodu koristaja Koolisöökla Anne Poolakese söökla juhataja Jane Murre kokk Jelena Niinemets köögitööline Anneli Pagil köögitööline Ainika Raudkats köögitööline Kaily Tammik köögitööline Siina Voitk õpilaskodu toitlustaja Õppestuudio Timo Arbeiter projektijuht Lähte koolipere kontaktid

Lähte koolipere kontaktid

Kooli juhtkond ja vastutavad spetsialistid

 

Direktor   Üllar Loks   
tel 522 3584  

 

Põhikooli õppejuht Jaan Kaupmees 
tel 733 4180  

 

Gümnaasiumi õppejuht Anneli Kumar   
tel 733 4180  

 

Majandusjuht    Vaido Laane 
tel  509 0027  

 

Tehniline sekretär Külli Kaljurand

tel  733 4180    

 

Huvijuht  Kristi Saksing 
tel  503 2658  

 

Haridustehnoloog  Tiit Mauer 

 

HEV koordinaator Arvo Pattak

tel 733 4180 

 

Infojuht   Tiit Helm 
tel  529 5627  

 

IT süsteemide administraator  Jaan Sillakivi

 

 

Klassijuhatajad  2023/2024 õppeaastal

1.A   Jaana Lukanen  

1.B   Helgi Jermolajev  

1.C   Killy Muttik  

2.A   Rita Svjatskaja  

2.B   Marge Paluoja  

3.A   Kersti Aste  

3.B   Diana Nõlvak  

3.C   Mirell Taelma  

 

4.A   Elo Kaart  

4.B   Helgi Kaiv  

5.A   Eve Leola  

5.B   Maris Pagel  

6.A   Eveli Pedaja  

6.B   Krista Kuus  

 

7.A   Kertu Palm  

7.B   Ulvi Kaasik  

8.A   Berit Tafenau  

8.B   Triin Nagel  

9.A   Üllar Loks  

9.B   Jürgen Hendrik Voitka  

9.C  Helle Järvalt  

 

10.MS  Rauno Laumets  

10.T     Kersti  Vaher  

11.MS Tiit Mauer  

11.TS  Erki Veikar   

12.MS Helena Saar  

12.T    Henri Käärik  

 

Klassiõpetajad

1.A   Jaana Lukanen  
1.B   Helgi Jermolajev  
1.C   Killy Muttik  
2.A   Rita Svjatskaja  
2.B   Marge Paluoja  
3.A   Kersti Aste  
3.B  Diana Nõlvak  
3.C  Mirell Taelma  

 

Tugipersonal

Arvo Pattak  HEV koordinaator  
Maili Edela   õpiabi õpetaja  
Inga Jufkin   õpiabi õpetaja  
Pirje Pärna  õpiabi õpetaja  
Ave Järve   logopeed  
Lagle Naaris  eripedagoog  
Helena Saar  sotsiaalpedagoog  7.-12.kl  
Inga Haabma  sotsiaalpedagoog 1.-6.kl  
Ilona Arvi    õpilasnõustaja (teisip-reede)  
Katrin Pärn  õpilasnõustaja (esmasp)

Aineõpetajad

 Agu Rukki  
 töö- ja tehnoloogiaõpetus, sepatöö

 

Aira Laiv  
 füsioteraapia

 

Anneli Kumar  
 kursus "Õppides loon ennast"

 

 Anu Pedak  
 tütarlaste käsitöö ja kodundus       

 

 Berit Tafenau  
 inglise keel 

 

 Elo Kaart  
 eesti keel ja kirjandus, kirjanduslugu, draamakursus

 

 Elve Kaldoja  
 inimeseõpetus, psühholoogia 

 

 Ene Hurt  
 kunstiõpetus, kunstiajalugu

 

 Erki Veikar  
 ajalugu, ühiskonnaõpetus, filosoofia

 

 Eve Leola  
 inglise keel

 

 Eveli Pedaja  
 loodusõpetus, füüsika 

 

 Heido Pärtel  
 füüsika 

 

 Helgi Kaiv  
 matemaatika

 

 Helle Järvalt  
 loovtöö, bioloogia, uurimistöö alused, inimese füsioloogia

 

 Henri Käärik  
 muusikaõpetus 

 

 Henrik Guthan  
 riigikaitseõpetus 

 

 Kermo Laan  
 eesti keel ja kirjandus

 

 Iivi Kaljuvee  
 üldkehaline ettevalmistus 

 

 Ilona Võik  
 eesti keel ja kirjandus

 

 Inga Jufkin  
 inglise keel

 

 Jaan Kaupmees  
 eesti keel ja kirjandus

 

 Jürgen Hendrik Voitka  
 loodusõpetus, geograafia

 

 Koit Visnapuu  
 vene keel

 

 Kersti Vaher  
 liikumisõpetus

 

Kertu Palm  
 matemaatika 

 

 Kirsi Pesti  
 informaatika, robootika

 

 Krista Kuus  
 muusikaõpetus 

 

 Liidia Varrik  
 inglise keel 

 

 Ly Tannis-Vinni  
 ajalugu, ühiskonnaõpetus

 

 Maire Soo  
 vene keel 

 

 Malle Tiideberg  
 keemia

 

 Mariann Linde  
 inglise keel

 

 Maris Pagel  
 liikumisõpetus

 

 Mart Sepp  
 auto- ja liiklusõpetus

 

 Rauno Laumets  
 liikumisõpetus

 

 Teresa Uggeri  
 hispaania keel

 

 Tiit Helm  
 karjääriõpetus, majandus- ja ettevõtlusõpe, rahatarkuse valikkursus

 

 Tiit Mauer  
 matemaatika, modelleerimine, informaatika 

 

 Timo Arbeiter  
 audiovisuaalne meedia 

 

 Triin Nagel
 eesti keel ja kirjandus, ajakirjandus

 

 Triinu Jõesaar
 eesti keel ja kirjandus, inglise keel

 

 Ulvi Kaasik  
 matemaatika, informaatika

 

 Varje Kaarde
 saksa keel 

 

 Veiko Lehto
 matemaatika

 

 Üllar Loks
 tehnika ajalugu, spordiajalugu, loodusõpetus

 

Majanduspersonal

 Vaido Laane  majandusjuht
 tel 509 0027  

 Kaie Lehtsalu  koristaja
 Aili Lille     koristaja
 Merike Jaaska  koristaja
 Ülle Juur      koristaja
 Raili Pallo    koristaja
 Ene Remmelg    koristaja
 Tiina Kesa     riidehoidja
 Annes Pärs     majahoidja
 Toomas Talts   remondimees


Õpilaskodu
tel 733 4182 

 Ene Kuul      kasvataja
 Urve Sakarias kasvataja
 Tiiu Tuubel   kasvataja
 Raili Ratasepp kasvataja
 Urve Rembel   õpilaskodu koristaja
      
Koolisöökla
 Anne Poolakese   söökla juhataja
 Jane Murre  kokk
 Jelena  Niinemets  köögitööline
 Anneli Pagil  köögitööline
 Ainika Raudkats  köögitööline
 Kaily Tammik  köögitööline
 Siina Voitk  õpilaskodu toitlustaja

 

Õppestuudio
 Timo Arbeiter  projektijuht

https://ae.aara.ee/lahte2/s2/700_97_1_jaluselogo.png

Lähte Ühisgümnaasium
Õpetaja 8, Lähte alevik, Tartumaa 60502
Kantselei telefon 7 334 180
Kooli e-post:

     

Lähte kooli lugu
Vooremaa südames asuva Lähte kooli missiooniks on luua õppekeskkond, mis võimaldab kvaliteetset haridust ning toetab laste isiksuse harmoonilist arengut.

Õppetöö ja koolielu
Koos Tartu Valla spordirajatistega, muusikakooliga, raamatukogu ja õpilaskoduga moodustab Lähte kool tervikliku arengukeskuse.

Vastuvõtt Lähte kooli
Koolis saab õppida tehnoloogia, looduse, spordi ja meedia õppesuundades. Detailsemate kirjelduste ja vastuvõtuinfo lugemiseks klõpsa lehele Vastuvõtt Lähte kooli.

Veebilehe disain ja CMS

Lähte koolipere kontaktid

Kooli juhtkond ja vastutavad spetsialistid Direktor Üllar Loks tel 522 3584 es1 = 'mailto:ullar.'; es2 = ';loks@lahteyg&#'; es3 = '46;ee'; ts1 = 'ullar.lok&#'; ts2 = 'x73;@lahteyg'; ts3 = 'e;ee'; var writetospan = ' '+ts1+ts2+ts3+' ';document getElementById('mail8303')

Lähte koolipere kontaktid

www.lahteyg.ee © 2024 Lähte Ühisgümnaasium » Õpetaja t. 8, Lähte alevik, Tartumaa, 60502