Uudised      Vastuvõtt      Kontakt      
Gümnaasiumi õppesuundade tutvustus Paljud spordisuuna lõpetajad jätkavad õpinguid kehakultuuri erialadel Gümnaasiumi õppesuundade tutvustus

Gümnaasiumi õppesuundade tutvustus

Tehnoloogia õppesuund 

Õppesuund sobib õpilastele, kellel on üldisem huvi reaalainete vastu või soovivad rohkem tegeleda praktiliste tehniliste tegevustega.  

Põhjalikumalt õpitakse matemaatikat ning teisi reaal- ja loodusaineid. Kõik tehnoloogiasuuna õpilased läbivad autoõpetuse kursuse ja saavad võimaluse omandada B-kategooria juhiload.   

Õppesuuna lisakursusteks on joonestamine, tehnikaajalugu, tehnoloogia, programmeerimine ja 3D-modelleerimine ning 3D-printimine. Soovi korral saab valida ka inseneeria ja sepatöö kursuse. Õpingute jooksul on tähtsal kohal koostöö Eesti Maaülikooliga ning Tallinna Tehnikaülikooliga.    

Tehnoloogiasuuna lõpetajate jaoks on avarad võimalused haridustee jätkamiseks paljudel tehnilistel erialadel kõrgkoolides või rakenduskõrgkoolides.   

 

Looduse õppesuund 

Õppesuund sobib õpilastele, keda huvitavad erinevad loodusteaduste valdkonnad või meditsiin. 

Õppekava põhiosas keskendutakse laiale matemaatikale ning teistele loodusainetele. Samuti käsitletakse Eesti looduse ja ökoloogia teemasid, rakubioloogiat, geoinformaatikat ning valida saab kursuseid inimese füsioloogiast, füsioteraapiast ja keskkonnakeemiast. 

Loodussuuna õpilased saavad õppekava raames läbida autoõpetuse kursuse ning omandada B-kategooria juhiload. 

Õpingute käigus toimub koostöö Eesti Maaülikooliga ning Tallinna Tehnikaülikooliga.  

Lõpetajad saavad jätkata haridusteed ülikoolides loodusteaduste või meditsiini erialadel. 

 

Meedia õppesuund 

Meedia õppesuund on kooli vanim õppesuund, kuhu ootame uudishimulikke ja vaimuerksaid  noori, kes on huvitatud kirjutamisest, pildistamisest, filmimisest, monteerimisest, saatejuhtimisest, ajalehe küljendamisest ja veel muustki, mida meediaõpetus hõlmab. Koolil on olemas oma ajaleht ja uudistesaade, õpilased saavad mõlemas harjutada erinevaid ameteid ja rolle, õppida ja areneda.  

Tubli meediasuuna õpilane huvitub maailmast tema ümber, loeb, kuulab ja vaatab uudiseid ning analüüsib neid, tahab kaasa rääkida ja mõtiskleda selle üle, mis ühiskonnas ja meedias toimub. 

Õppesuuna lõpetajad on meediateadlikud ning oskavad hästi käsitseda erinevaid tehnilisi vahendeid ning arvutiprogramme.  

Õppekava üldosa kõrval õpitakse kirjandust, teatriteadust, filmindust, ajakirjanduse aluseid ning omandatakse oskusi visuaalse meedia valdkonnas. 

Lisaks kohustuslikule õppeprogrammile saavad õpilased teadmisi ja oskusi omandada fotokursusel, panustada kooli teleuudiste otsesaate “Lügevisioon” või koolilehe Lügemik toimetamisse. 

Meedia õppesuund on hea algus, et edukalt jätkata kõrgkoolides meedia- ja kommunikatsiooni erialadel või muudel humanitaarse suunitlusega erialadel. 

  

Spordi õppesuund 

Õppesuund on väga hea võimalus noortele, kelle jaoks sport on elu sisu. Spordisuuna õpilased on liikuvad ja hea tervisega.  

Üldainete kõrval on õppekava põhiosaks spordiajalugu ja üldkehalised treeningud. Lisakursusteks on inimese füsioloogia ja füsioteraapia. Samuti on spordisuuna õppekava osaks regulaarsed täiemahulised treeningud õpilaste valitud spordialadel Lähtel, Tartus või mujal.  

Paljud spordisuuna lõpetajad jätkavad õpinguid kehakultuuri erialadel. 

 

https://ae.aara.ee/lahte2/s2/700_97_1_jaluselogo.png

Lähte Ühisgümnaasium
Õpetaja 8, Lähte alevik, Tartumaa 60502
Kantselei telefon 7 334 180
Kooli e-post:

     

Lähte kooli lugu
Vooremaa südames asuva Lähte kooli missiooniks on luua õppekeskkond, mis võimaldab kvaliteetset haridust ning toetab laste isiksuse harmoonilist arengut.

Õppetöö ja koolielu
Koos Tartu Valla spordirajatistega, muusikakooliga, raamatukogu ja õpilaskoduga moodustab Lähte kool tervikliku arengukeskuse.

Vastuvõtt Lähte kooli
Koolis saab õppida tehnoloogia, looduse, spordi ja meedia õppesuundades. Detailsemate kirjelduste ja vastuvõtuinfo lugemiseks klõpsa lehele Vastuvõtt Lähte kooli.

Veebilehe disain ja CMS

Gümnaasiumi õppesuundade tutvustus

Tehnoloogia õppesuund Õppesuund sobib õpilastele, kellel on üldisem huvi reaalainete vastu või soovivad rohkem tegeleda praktiliste tehniliste tegevustega Põhjalikumalt õpitakse matemaatikat ning teisi reaal- ja loodusaineid

Gümnaasiumi õppesuundade tutvustus

www.lahteyg.ee © 2024 Lähte Ühisgümnaasium » Õpetaja t. 8, Lähte alevik, Tartumaa, 60502